ارسال اگهی در حال حاضر در بایولب کالا بصورت رایگان امکانپذیر است ، اما در آینده ای نزدیک این امکان تنها برای فروشگاههایی مقدور می باشد که دارای اشتراک از سایت باشند.