7,000,000 ریال
۱۳۹۶-۱۰-۱۹ ۲۰:۵۳:۵۴
۱۳۹۸-۱۲-۰۹ ۲۰:۵۳:۰۰
908
23,000 ریال
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۵۶:۲۳
۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۱۲:۵۶:۰۰
529
۱۳۹۷-۰۹-۲۷ ۱۱:۳۳:۱۳
۱۳۹۹-۱۰-۰۵ ۱۱:۳۳:۰۰
331
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۲:۵۲:۴۱
۱۳۹۸-۱۱-۰۱ ۱۲:۵۲:۰۰
139

اتوکلاو کلاس B

تجهیزات آزمایشگاهی
تهران
نمایش فاصله
عنوان انگلیسی: Autoclave labratory
59,000,000 ریال
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۸:۱۱:۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۱ ۱۸:۱۱:۰۰
135